Ak plánujete požiadať o hypotéku, napríklad na kúpu nehnuteľnosti, mali by ste vedieť, že od roku 2019 sa podmienky sprísnili. Banky tieto opatrenia začali postupne zavádzať už rok predtým, s cieľom znížiť zadlženosť Slovákov. 

V praxi to znamená, že hypotéku už nedostane toľko žiadateľov ako v minulosti. Všetko z jedného prostého dôvodu, že nesplnia nové podmienky. Všetky opatrenia bánk však do reality vstupujú postupne a ak sa poponáhľate, stále máte šancu získať hypotéku s nižšími kritériami pri vašom finančnom posudzovaní. Od roku 2019 vás najviac bude zaujímať ukazovateľ LTV a ukazovateľ pomeru zadlženosti a čistého príjmu. 

Ako prvé vás ovplyvní loan-to-value (LTV) 

Ide o pomer výšky úveru voči hodnote nehnuteľnosti, ktorý akceptuje banka. Hypotéka z pohľadu banky nesmie prekročiť 90 % ceny nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem. Ak nedisponujete žiadnou finančnou rezervou, môže to byť pre vás veľký problém. 

V poslednom období sa však okresávalo ešte viac. Množstvo poskytnutých hypoték s podmienkami 90 % z ceny nehnuteľnosti, sa znížilo z 25 na 20 %. V praxi to znamená, že banka poskytne hypotéku len každému piatemu záujemcovi. 

Druhým parametrom je debt to income, teda zadlženosť : čistý príjem

Banky najnovšie okrem hodnoty hypotéky, ktorá nesmie prekročiť 90 % ceny nehnuteľnosti, posudzujú aj zadlženosť samotných žiadateľov. Váš dlh, teda hypotéka, o ktorú žiadate, nesmie prekročiť 8-násobok vášho čistého ročného príjmu. Toto pravidlo sa týka iba nových úverov, o ktoré budete žiadať. Pri posudzovaní sa však bude prihliadať aj na tie staré.