Suma peňazí, ktoré si môžete požičať závisí od toho, čo si môžete primerane dovoliť. A čo je najdôležitejšie, závisí od spravodlivej trhovej hodnoty domu, ktorá sa určí odhadom. Je to dôležité, pretože veriteľ vám nemôže požičať vyššiu sumu, ako je odhadovaná hodnota domu.

Strany zapojené do hypotéky

Do každej hypotekárnej transakcie sú zapojené dve strany – veriteľ a dlžník. Veriteľ je finančná inštitúcia, ktorá vám požičiava peniaze na kúpu domu. Váš poskytovateľ pôžičiek môže byť banka alebo iná úverová spoločnosť. 

Keď požiadate o hypotéku, váš poskytovateľ pôžičky skontroluje vaše zázemie, aby sa ubezpečil, že spĺňate jeho normy. Každý poskytovateľ pôžičiek má svoje vlastné štandardy, podľa ktorých určuje, komu požičia peniaze. Poskytovatelia pôžičiek musia byť opatrní, aby si vybrali iba kvalifikovaných klientov, ktorí pravdepodobne dokážu splatiť svoje pôžičky. Za týmto účelom sa veritelia pozrú na váš celý finančný profil. 

Druhá strana je dlžník. Dlžník je jednotlivec, ktorý žiada o pôžičku na kúpu domu. O úver môžete požiadať ako jediný dlžník alebo so spoludlžníkom. Ak do svojej pôžičky pridáte ďalších dlžníkov, ktorí majú stabilný príjem, môžete tým získať kvalifikáciu pre drahšie bývanie, teda vyšší úver. 

Terminológia používaná v oblasti hypoték

Keď kupujete dom a snažíte sa získať hypotéku, je pravdepodobné, že prídete do styku z cudzími pojmami tejto oblasti. 

Amortizácia

Časť každej mesačnej splátky hypotéky pôjde na splácanie úrokov veriteľovi, zatiaľ čo ďalšia časť na splácanie zostatku vášho úveru (tiež známeho ako istina úveru). Amortizácia sa týka toho, ako sú tieto platby rozdelené počas doby trvania pôžičky. Počas prvých rokov môže smerovať vyššia časť vašej platby k úrokom. Postupom času však bude viac vašich platieb smerovať k splácaniu zostatku vašej pôžičky.

Záloha

Záloha sú peniaze, ktoré zaplatíte vopred za nákup domu. Výška zálohy, ktorú budete potrebovať, sa bude líšiť v závislosti od typu pôžičky, ktorú dostávate. Vyššia záloha všeobecne znamená lepšie podmienky pôžičky a nižšiu mesačnú splátku. Hypotekárna kalkulačka vám pomôže zistiť, ako vaša výška zálohy ovplyvňuje vaše mesačné splátky.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je percento, ktoré ukazuje, koľko zaplatíte veriteľovi každý mesiac ako poplatok za požičanie peňazí. Existujú dva typy hypotekárnych úrokových sadzieb: fixné a variabilné.

Fixné sadzby

Fixné úrokové sadzby zostávajú rovnaké po celú dĺžku hypotéky. Ak máte 30-ročnú pôžičku s pevnou úrokovou sadzbou 4%, budete platiť 4% úrok, kým svoju pôžičku nesplatíte. Pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou ponúkajú predvídateľné splátky každý mesiac, čo uľahčuje zostavovanie rozpočtu.

Variabilné sadzby

Menia sa na základe trhu. Ich výška nie je na žiadne obdobie garantovaná. Skladajú sa zo základu a rizikovej prirážky. Môžu sa zmeniť kedykoľvek počas splácania a ich zmena má priamy vplyv na výšku splátky.